« επιστροφή

Μπαταρία 2108**18

Μπαταρία πάγκου νιπτήρος 3 οπών σε νίκελ (NL).

Παράγεται επίσης στα παρακάτω χρώματα μετάλλων.

Finishings