441

Ασβεστοκονίες

Όλο και πιο έντονη γίνεται τα τελευταία χρόνια η στροφή προς τα παραδοσιακά υλικά κατασκευής, αυτά που χρησιμοποιήθηκαν σε όλο τον ιστορικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Με βασική πρώτη ύλη την άσβεστο, υδραυλική ή αεριούχο, οικοδομήθηκαν κτίρια που άντεξαν στο χρόνο καλύτερα από τα σημερινά και πάλιωσαν με μια ανυπέρβλητης  ομορφιάς φυσική πατίνα.

Τα υλικά αυτά ξαναφέρνουμε σήμερα τόσο σαν βαφές όπως ασβεστοχρώματα και  χρώματα καζείνης,  όσο και σαν επιχρίσματα όπως Tadelakt για υγρούς χώρους,   έγχρωμους τελικούς σοβάδες,  σπατουλαριστές πάστες παλιωμένης υδρασβέστου, μαρμαροκονίες και πολλά άλλα.

Απόλυτα οικολογικά, φιλικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, απαλλαγμένα από τις επικίνδυνες οργανικές πτητικές ενώσεις, βελτιώνουν τόσο τις συνθήκες διαβίωσής μας όσο  και ομορφαίνουν τα σπίτια μας.

 Damask World Design